Skip to content

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy, że nasza firma  otrzymane dane osobowe wykorzystuje tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie przekazuje tych danych żadnym innym podmiotom. Klient może w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych z pamięci sklepu a nasza firma te dane usunie natychmiast. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie w celu kontaktu z naszą firmą w celu pozyskania informacji o produktach. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Grupa Handlowa Marcin Łoś 7861272933. Klient ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie jego danych a po jej wycofaniu dane przestaną być przetwarzane. Podstawową zasadą Polityki Prywatności jest to, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim jakichkolwiek danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników Artesianspas.pl

DANE OSOBOWE

W czasie przeglądania strony www.artesianspas.pl  możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.